PDA

Zobacz pełną wersję : Konflikt z czechami 93 lata temudaniel3ttt
24-01-2012, 12:12
Wczoraj minęło 93 lat od zajęcia sporej części Śląska Cieszyńskiego przez wojska Czechosłowackie (23.01.1919)
Ciekawe jak by było gdyby do napaści nie doszło lub gdyby później odbył się plebiscyt i sporne tereny przyznano by na zasadzie podziału etnicznego.

1. Cieszyn nie byłby miastem granicznym lecz granica przebiegała by kilkanaście km dalej na zach.
2. Takie miasta jak Karwina, Bohumin, Jabłonków i wiele wsi należało by do Polski.
3. Spora część Ostrawsko-Karwińskiego zagłębia węglowego należała by do nas, także wiele hut i linia kolejowa Bohumin-Czadca.
4. Część Beskidu Morawskośląskiego z Wlk.Połomem, Kozubową, Ostrym, Jaworowym i innymi górami należała by do Polski.

I trochę z hostorii:
Dnia 23 stycznia 1919 r. około godziny 11:00 u płk. Franciszka Latinika na cieszyńskim zamku pojawiła się delegacja „oficerów koalicyjnych” (szybko okazało się, że są to przebrani w mundury koalicyjne czescy oficerowie), a jej przewodniczący ppłk. Snejdarek zażądał od dowódcy Okręgu Wojskowego w Cieszynie opuszczenia Śląska wraz z wojskiem, tzn. wycofania się za rzekę Białkę w Bielsku-Białej, która stanowi historyczną wschodnią granicę Śląska Cieszyńskiego.
Wcześniej bo 5 listopada 1918 r. w wyniku uzgodnień lokalnych rad: polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (w skład weszli: Józef Londzin, Tadeusz Reger, Jan Michejda) i czeskiej (Zemský národní výbor pro Slezsko) mieszany narodowościowo teren Śląska Cieszyńskiego został tymczasowo podzielony według kryterium etnicznego.
Franciszek Latinik odprawił "przebierańców" z kwitkiem, ale wojna polsko-czeska, a w zasadzie brutalny najazd wojsk czeskich na tereny Rzeczypospolitej stał się faktem już kilka godzin wcześniej – wojska czeskie zaatakowały Bogumin.
Na skutek krótkowzrocznej polityki południowej władz polskich nacierającemu wrogowi dysponującemu 14 batalionami w sile 14 – 16.000 dobrze uzbrojonych żołnierzy posiadających artylerię (28 armat), 300 konnych i oddziałów technicznych. Polacy mogli na początku przeciwstawić zaledwie 11 kompanii piechoty liczących 1285 karabinów, 18 karabinów maszynowych, 4 działa i 35 szabel (do tego można dodać ok. 600 milicjantów).
Stan sił praktycznie przekreślał równorzędną walkę dlatego też płk. Latinik zdecydował się opuścić Cieszyn i wycofać się pod Skoczów gdzie w dniach 28 – 30 stycznia 1919 r. rozegrała się zacięta i kluczowa dla tej krótkiej wojny bitwa, w której wojska polskie zatrzymały natarcie Czechów, a w rezultacie doszło do zawieszenia broni.
Potem niestety było już tylko „pod górkę”, ugoda pomiędzy Dmowskim i Benesem oddająca Czechom północną część cieszyńskiego odcinka kolei koszycko-bogumińskiej, plebiscyt rozgrywający się w atmosferze czeskiego terroru wobec ludności polskiej, niekorzystna sytuacja Polski w 1920 r. w związku z wojną polsko-bolszewicką (zablokowanie przez Czechów transportów kolejowych broni z Francji do Polski), układ w Spaa, aż wreszcie dokonanie podziału Śląska Cieszyńskiego przez Radę Ambasadorów w dniu 28 lipca 1920 r.
Na krótko bo w we wrześniu 1938 r. odzyskaliśmy tzw Zaolzie ale to już inna historia.

*przydał by się dział historia