Brenna | Cieszyn | Czeski Cieszyn | Chybie | Dębowiec | Goleszów | Hażlach | Istebna | Jasienica | Jaworze | Ostrawa | Skoczów | Strumień | Ustroń | Wisła | Zebrzydowice

przemsl

Co to jest przyjęcie pana jezusa chrystusa co ono oznacza i czym jest ?

Oceń wpis
CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?
9 Lipiec 2007

1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela

2.) Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 13 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa

Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się

naszym Ojcem a my Jego dziećmi ( synami, cór-

kami ) Duch Święty naszym przewodnikiem

który nas prowadzi i kieruje nami a Jezus

Chrystus naszym Panem który panuje w naszym

życiu.
Kategorie
Uncategorized

Komentarzy