Chrześcijańska stronka o tematyce Biblijnej.
Blog ten powstał 17 listopada 2006 roku. Oto jak wyglądał ten blog w przeszłości
http://web.archive.org/web/200802241....blog.onet.pl/
oraz
http://web.archive.org/web/201202200....blog.onet.pl/
Dlaczego taka nazwa tego bloga?
Jest dzisiaj jest pewna grupa ludzi, którzy, którzy nadal oczekują pierwszego przyjścia, czyli narodzenia się na świat Mesjasza i rozminęli się z tym i niezauważyli, że to już miało miejsce i słowa np. z księgi Izajasza 9:1.5-6 . 53:7 . Micheasza 5:2. Zachariasza 9:9 .11:2.13 . Malachiasza 3:1 . Psalm 22:17 już się spełniły i proroctwo to już się wykonało ponad dwa tysiące lat temu. Oczekiwany Mesjasz-JEZUS CHRYSTUS już przyszedł by zbawić ludzkość, a obecnie żyjemy w przede dniu drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa tylko, że nie już jako wybawiciela od grzechu, ale jako tego, który przyjdzie po swój kościół by zabrać do siebie - 1Tesal.1:9-10 . 2 Tym.4:8 . Ew.Mat.25:10.

Teraz oczekujemy nie jako maleńkiego dzieciątka Jezus lecz jako potężnego Króla królów i Pana panów Boga wszechmogącego, który przyjdzie by zabrać swoich wiernych wyznawców i czcicieli na obłokach do swojego królestwa.
Serdecznie Zapraszam na: http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/