Mężczyźni zapewne wybierają do odpoczynku fotel po lewej stronie.