Czy pracowal ktoś w hotelu Belweder w Ustroniu?
Chciałbym się dowiedzieć jak traktują pracowników i o zarobki